Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Phobos Bohemia s.r.o. prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, chráněné před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Osobní údaje jsou použity pouze ke zpracování objednávky, zaslání objednaného zboží, novinek, k platebnímu styku týkajícímu se objednaného zboží  a ke komunikaci se zákazníkem.

Osobní údaje, které byly poskytnuty za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky - se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.