Vrácení zboží

Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě doručit prodávajícímu. Informaci lze prodávajícímu poslat doporučenou zásilkou, případně e-mailem.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku).

K zásilce je nutné připojit informaci o vrácení zboží, aby se odlišila od reklamací a zároveň údaje, jakým způsobem mají být vráceny finanční prostředky. Zboží lze zaslat zpět poštou, nebo kurýrní službou, NE však na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Po přijetí a překontrolování kompletnosti zboží budeme kupujícího informovat o průběhu vyřízení a o způsobu vrácení finančních prostředků.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.